راهنمای بهترین چینش مپ Builder Base (بیلدر بیس) کلش اف کلنز

راهنمای بهترین چینش مپ Builder Base (بیلدر بیس) کلش اف کلنز در نبرد های Builder Base یا بیس دوم بازی کلش اف کلنز (Clash of Clans) میزان خرابی که سرباز های هر طرف بر روی بیس دشمن وارد می‌کنند، مبنای مشخص کردن برنده نبرد است. بنابراین نوع چینش مپ یا نقشه شما در Builder Base […]