مپ اصلی ( هایبریدن )

آموزش چیدن مپ اصلی (های بریدن)

آموزش چیدن مپ اصلی (های بریدن) :   این گونه مپ یکی از پر کاربرد ترین مپ های کلش او کلنزه . توی این مپ ها هم از تان هال حفاظت میشه و هم از منابع ولی نسبت به مپ های اختصاصی کمتر . یعنی اگر هم ترافی میخاید هم منابع رو بیشتر توصیه میکنم […]